header
חזון בית הספר
 
 
  • ·        בית הספר שואף לקדם את תלמידיו להישגים לימודיים וחינוכיים גבוהים  עד לקבלת תעודת בגרות טכנולוגית.
 
  • ·        בית הספר שם לו למטרה לעודד את התלמידים לחזק את הביטחון העצמי והדימוי העצמי שלהם ולמצות את הפוטנציאל האישי של כל אחד מהתלמידים.
 
  • ·       בית הספר שואף לחנך את תלמידיו להיות אזרחים נאמנים למדינת ישראל על בסיס ערכי היהדות, הדמוקרטיה, כיבוד החוק, סבלנות וסובלנות, קבלת השונה והאחר.
 
  • ·       בית הספר רואה את עצמו כיוצר מסגרת חינוכית בעלת אקלים חינוכי מיטבי, תומך, בטוח ומספק חוויות הצלחה לימודיות לתלמידים.
          
  • ·       בית הספר שואף לעודד את תלמידיו לשמור על סביבה אסתטית תרבותית ונקיה.
 
  • ·       בית הספר שואף לעודד את תלמידיו להיות מעורבים בחברה ובקהילה.
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר