תיכון נעמת רחובות

תקנון בית הספר

תלמיד/ה יקר/ה

תקנון בית הספר נועד לעזור לך להתמצא בנוהלי בית הספר ולקיים מסגרת לימודים יעילה וברורה, שתשפר את תהליך הלמידה בביה"ס.
תהליך הלמידה הוא עבודת צוות של המורים והתלמידים . כדי לקיימו כהלכה, עליך  לדעת, שחלות עליך חובות ויש לך גם זכויות,כשם, שיש למורה חובות וזכויות ולכל אזרח.

א.ביקור סדיר

  1. נוכחות סדירה

עליך  להיות נוכח/ת באופן סדיר בכל ימי הלימודים בביה"ס ובכל הפעילויות הבית ספריות כולל: טיולים, סיורים, מסיבות וכד'.
תלמיד הנעדר מבית הספר חייב להביא אישורים רפואיים או אישורים מהוריו.
תלמיד שהיעדרויותיו מרובות ובלתי מוצדקות לא יהיה זכאי לציון בתעודה.

  1. איחורים

לדיוק ולהופעה בזמן, חשיבות רבה לקיום מערכת לימודים נאותה ויעילה .
הלימודים מתחילים בשעה 8:15 בדיוק
עליך להגיע בזמן.
תלמיד מאחר יורשה להיכנס ע"י המורה התורן וירשם על איחור לפני הכניסה לכיתה.
התלמיד יורשה להיכנס לכיתה רק עם הצגת אישור כניסה חתום.
3 איחורים – התלמיד יוזמן לשיחה עם מחנכת הכיתה
4 איחורים – ישלח מכתב אזהרה להורים עם העתק למנהלת ביה"ס ולתיק
אישי.
5 איחורים – התלמיד ישלח לביתו למשך יום הלימודים ויהיה חייב להשלימו.
מכתב ישלח להורים עם העתק למנהלת ביה"ס ולתיק אישי.
במקרה של חזרה על 5 איחורים נוספים באותו חודש. התלמיד ישלח לביתו
ויחזור לביה"ס רק לאחר קיום שיחה עם מחנכת הכיתה, התלמיד והורי
התלמיד בביה"ס.

  1. עזיבת שטח בית הספר ללא רשות

בשל בעיות בטיחות ובעיות ביטחוניות חל איסור חמור לעזוב  את שטח בית הספר ללא רשות.
אין לעזוב את שטח בית הספר בהפסקות עליך להצטייד במזון ושתייה למשך כל יום הלימודים.
תלמיד היוצא מבית הספר ללא רשות יושעה מיידית ליום אחד ויחזור ללימודים רק לאחר שיחה עם ההורים.
בפעילויות המתקיימות מחוץ לבית הספר, כולל שעורי חינוך גופני, התלמידים יצאו ויחזרו באופן מאורגן מבית הספר. רשימת התלמידים תישאר במזכירות בית הספר.
לא תתאפשר הגעה עצמאית למקום הפעילות.

  1. תלבושת בית הספר

עליך  להופיע בתלבושת אחידה לבית הספר: חולצת  Tחלקה עם סמל ביה"ס , מכנסים או חצאית ארוכים או עד הברך .
לשיעורי חינוך גופני יש להגיע בתלבושת ספורט ונעלי ספורט.
תלמיד לא יורשה להיכנס לבית הספר ללא תלבושת.

ב.התנהגות

  1. התנהגות בזמן שיעור

עליך  להישמע להוראות המורה, להקשיב ולבצע את המטלות הלימודיות .
חובה עליך להביא את כל הציוד הדרוש לשיעור .
ישיבה בכיתה ללא תפקוד נחשבת כהפרעה.
תלמיד, שנעדר מהשיעור חייב להשלים את החומר הנלמד.
על עבירת משמעת ייענש התלמיד בחומרה, על פי החלטת המורה והמנהל.

  1. התנהגות בשטח בית הספר

יש להישמע להוראות המורים, כל מורה ו/או איש סגל הוא מחנך
אסור להפריע בכיתה ומחוץ לכיתה .
אסור להסתובב במסדרונות בזמן השיעור ולהפריע לכיתות הלומדות.
נא להימנע מלהביא ציוד יקר ערך וסכומי כסף גדולים לבית הספר, אין בית הספר אחראי לשמירתם.
השימוש בטלפונים ניידים, במכונת השתייה והיציאה לשירותים יתקיימו בהפסקות בלבד.
בבית  הספר אנו מקפידים על שמירת אקלים חינוכי מיטבי.
כל אירוע אלימות יטופל בהתאם לכללי חוזר מנכ"ל, עד להרחקת התלמיד האלים לצמיתות מבית הספר

  1. שמירה על רכוש בית הספר

בית הספר דואג לרווחת התלמידים ורוצה לנצל את המשאבים העומדים לרשותו לשיפור נוסף.
בבית הספר קיימים: חדר מחשבים, ספריה, סדנת עיצוב שיער ואומנות שימושית. הפעילויות והשימוש בהם ייעשו בנוכחות מורה בלבד.
התלמידים מתבקשים לשמור על תקינות החדרים והציוד.
בבית הספר מושקעת עבודה רבה בקישוט וטיפוח. עליך להתגייס למאמץ ולשמור על המראה האסתטי והנקי של בית הספר.
המראה האסתטי של בית הספר הוא כבודנו.
תלמיד שיגרום נזק לבית הספר יחויב במלוא תשלום הנזק.

  1. עישון

על פי הנחיות משרד החינוך והתרבות העישון בבית הספר אסור בהחלט
כמו כן קיים איסור על "הקצאת פינות עישון". תלמיד שייתפס מעשן יושעה מבית הספר ויחזור ללימודים לאחר שיבצע מטלה בביה"ס על פי החלטת המועצה הפדגוגית.

  1. טלפונים סלולאריים

על התלמידים לנתק את הטלפון הסלולארי בזמן השיעור ולהניחו בתיק.
תלמיד שימצא משתמש בטלפון (עונה לשיחה, מסמס, או משחק) , תרשם לו הערת משמעת.

שינוי גודל גופנים